Bezpečnostní Referent/Ka (Asistent/Ka Bezpečnostního Ředitele)

Ředitelství silnic a dálnic čr - Praha
30+ dnů před (06/07/2020)

popis pracovního místa

Požadujeme Koho hledáme?
Do odboru bezpečnosti, kde se staráme nejen o oblast BOZP, ale mimo jiné např. krizové řízení, kybernetickou bezpečnost, ochranu utajovaných informací, boj s korupcí atd., hledáme spolehlivého a pečlivého kolegu/kolegyni, který/a bude mít na starost převážně administrativu spojenou s chodem odboru, spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, spravovat bezpečnostní školení a vést veškerou potřebnou dokumentaci. Současně bude vykonávat asistentskou podporu bezpečnostního ředitele.
Pracoviště-lokalita
Odbor bezpečnosti – Čerčanská, Praha 4
Co u nás budete dělat?
Zajištění činností související s Bezpečnostní politikou ŘSD ČR, zejména:
- Vybrané činnosti dle zákona č. 412/2005 Sb., (administrativní a personální bezpečnost)
- Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a ostatními státními orgány
- Komplexní administrace písemností odboru bezpečnosti (spisová služba, správa smluv, zpracování podkladů spojených s pracovními úrazy, sběr podkladů pro vypracování odpovědí k zadaným žádostem)
- Koordinace činností odboru s ostatními útvary ŘSD ČR (např. správa agendy ke školení nových a stávajících zaměstnanců v kompetenci odboru bezpečnosti)
- Zajišťování provozních potřeb odboru bezpečnosti
- Zajištění plynulého chodu kanceláře ředitele
Co od Vás očekáváme?
- Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení důvěrné (není podmínkou při nástupu, postačí podaná žádost, pokud osvědčení nebude získáno, je důvodem k neprodloužení pracovního poměru)
- Aktivní znalost MS Office (Word, Excel)
- Znalost zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a provádějících vyhlášek (bude ověřeno při pohovoru)
- Obecný přehled v souvisejících právních předpisech
- Orientace ve „fyzické bezpečnosti“
- Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
- Samostatnost, pečlivost, loajalita a mlčenlivost
- Trestní bezúhonnost
- Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
Co Vám nabízíme?
- Stabilitu státní příspěvkové organizace
- Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
- Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenky v hodnotě 130 Kč, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, příspěvek z FKSP, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
- Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života
Termín nástupu
Červenec 2020 nebo dle dohody
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
Platové podmínky
10. platová třída dle NV ČR č. 300/2019., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
Termín zaslání přihlášky
Strukturovaný životopis v češtině zasílejte na e-mail:
prace@rsd.cz do 5.7.2020 (do předmětu uveďte „Bezpečnostní referent/ka“)
Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 241 084 320
Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na:
na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Přihlaste se nyní o
Bezpečnostní Referent/Ka (Asistent/Ka Bezpečnostního Ředitele)

Budete přesměrováni na jinou webovou stránku

další vlastnosti

Přejít zpět